Udruženje nefrologa BiH je do sada organiziralo dvanaest ( XII) nefroloških škola :

Od toga su bili BiH- Hrvatski dani nefrologije u Međugorju, sve ostale škole su bile u sklopu udruženja nefrologa BiH sa učešćem naših članova udruženja.

2006. I nefrološka škola ,Bihać;
Druga ( II) škola iz nefrologije i transplantacije bubrega-Neum;
2007. III škola dijalize, maj-Vlašić;
2008. IV nefrološka škola „Dijabetična nefropatija“, novembar-Mostar;
2009. V nefrološka škola-Škola transplantacije, maj-Tuzla;
VI škola dijalize , oktobar-Jajce;
2011. VII nefrološka škola škola , maj-Livno;
2012. Nefrološki BH- hrvatski dani Međugorje maj, i VIII nefrološka škola o peritonealnoj dijalizi ,novembar-Zenica;
2013. IX nefrološka škola Jahorina, oktobar;
2014.X nefrološka škola Bjelašnica, septembar;
2015. XI nefrološka škola Konjic, septembar;
2016. XII nefrološka škola Kupres, maj.