Adrese dijaliznih Centara u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Klinika za Nefrologiju
(Prof. dr. Senija Rašić)
ul. Bolnička br. 25
71000 Sarajevo

Hemodijalizni centar
(Slamnik dr. Nermin)
ul. M. Ahmedbegovića br. 50
75320 Gračanica

IDC Gradiška
(Dr. Dejan Daljević)
ul. Mladena Stojanovića br. 10
78400 Gradiška

Županijska bolnica Orašje
Odjel za dijalizu Odžak
(Prim. Dr. Želimir Stipančić)
ul. Titova br. 37
76290 Odžak

KB Mostar
Centar za hemodijalizu
(Doc. Dr. Slavica Ćorić)
ul. Bijeli brijeg bb
88000 Mostar

Internacionalni dijalizni centar
(Dr. Slavica Trninić)
ul. 12 beba bb
78000 Banja Luka

KCMF Istočno Sarajevo
Centar za hemodijalizu
(Dr. Olivera Šešlija)
Kasindolskog bataljona br. 113
71213 Kasindo

Hemodijalizni centar Foča
(Dr. Marijana Kovačević)
ul. Studentska bb
73300 Foča

Pedijatrijska klinika
Nefrološko odjeljenje
(Dr. Danka Pokrajac)
ul. Patriotske lige br. 81
71000 Sarajevo

Univerzitetski klinički centar
(Prof. Dr. Enisa Mešić)
Trnovac bb
75000 Tuzla

Eurodijalizni centar
(Dr. Mirjana Mujakić)
ul. Darivalaca krvi bb
77000 Bihać

FMC – Centar za dijalizu
(Dr. Koviljka Bogićević)
ul. Sime Perića br. 2
75400 Zvornik

ZU Fresenius Medical Care
Centar za dijalizu
(Žole Dr. Gordana)
ul. Nikole Tesle bb
74000 Doboj

Klinika za hemodijalizu
(Prof. dr. Halima Resić)
ul. Bolnička br. 25
71000 Sarajevo

Centar za dijalizu opća bolnica
(Prof.dr. Besim Prnjavorac)
ul. Osmana Pobrića br. 17
74260 Tešanj

Kantonalana bolnica
Odjel za dijalizu
(Dr. Lejla Hantalašević)
ul. Crkvice br. 67
72000 Zenica

FMC Dijalizni centar Šamac
(Dr. Nenad Petković)
ul. Cara Dušana br. 70
76230 Šamac

IDC Laktaši
(Dr. Leksandar Arežina)
ul. Nemanjina br. 6
78250 Laktaši

Satelitski centar za hemodijalizu
(Prim. dr. Emir Avdić)
ul. Mustafe Pintola bb
71210 Ilidža

JU Bolnica Travnik
Odjel za hemodijalizu
(Dr. Džemil Hrnjić)
ul. Kalibunar bb
72270 Travnik

Centar za hemodijalizu
(Dr. Zdenka Kelava)
ul. Svetog Ive br. 2
80101 Livno

IDC Bijeljina
(Dr. Ljiljana Lukić)
ul. Bogdana Žerajića bb
76300 Bijeljina

FMC Dijalizni centar Prijedor
(Dr. Ljubomir Vuković)
ul. Milana Vrhovca br. 1
79000 Prijedor

Opšta bolnica
Odjeljenje za hemodijalizu
(Dr. Branimir Čihorić)
ul. Dr. Levija br. 2
89104 Trebinje

FMC – Centar za dijalizu Brčko
(Dr. Vera Marinčić)
ul. Banjalučka br. 3
76000 Brčko

JU Dom zdravlja –
Centar za hemodijalizu
(Prim. dr. Ismet Kutlovac)
ul. A. Izetbegovića br. 17
75270 Živinice

JU Opća bolnica – Centar za hemodijalizu
(Dr. Indira Španja)
ul. Bolnička bb
88400 Konjic