Adrese dijaliznih Centara u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Dijalizni centar Adresa dijaliznog centra Grad Odgovorni ljekar/lječnik
Klinika za nefrologiju KCU Sarajevo Bolnička 25 71000 Sarajevo Prof.dr. Damir Rebić
UKC Tuzla – Dijaliza Trnovac bb 75000 Tuzla Prof.dr. Enisa Mešić
Satelitski centar za hemodijalizu Ilidža Mustafe Pintola bb 71210 Ilidža Prim. dr. Emir Avdić
Dijalizni centar Gračanica Mehmeda Ahmedbegovića bb 75320 Gračanica Dr. Semir Malić
Eurodijalizni centar Bihać Darivalaca krvi bb 77000 Bihać Dr. Mirjana Mujakić
JU Bolnica Travnik – Dijaliza Kalibunar bb 72270 Travnik Dr. Džemil Hrnjić
Medicinski centar Gradiška – Dijaliza Mladena Stojanovića br. 10 78400 Gradiška Dr. Dejan Daljević
FMC Dijalizni centar Zvornik Sime Perića br. 2 75400 Zvornik Dr. Koviljka Bogićević
Centar za hemodijalizu Livno Sv. Ive 2 80101 Livno Dr. Zdenka Kelava
Županijska bolnica Orašje – odjel za dijalizu Odžak Titova bb 76290 Odžak Dr. Želimir Stipančić
Hemodijaliza Doboj Pop Ljubina bb 74000 Doboj Prim.dr. Gordana Žole
IDC Bijeljina – Dijaliza Bogdana Žerajića bb 76300 Bijeljina Prim.dr. Ljiljana Lukić
Centar za hemodijalizu KB Mostar Bijeli brijeg bb 88000 Mostar Prof. dr. Slavica Ćorić
Klinika za hemodijalizu KCU Sarajevo Bolnička 25 71000 Sarajevo Dr. Amela Bećiragić
Bolnica Prijedor DC – Dijaliza Milana Vrhovca br.1 79000 Prijedor Dr. Ljubomir Vuković
Internacionalni dijalizni centar Banjaluka – Dijaliza 12 Beba bb 78000 Banja Luka Dr. Zoran Vrućinić
Centar za dijalizu opća bolnica Tešanj Braće Pobrića 17 74260 Tešanj Prof. dr. Besim Prnjavorac
Opšta bolnica Trebinje – Dijaliza Dr. Levija br. 2 89104 Trebinje Dr. Sanja Ćapin
IDC Istočno Sarajevo – Dijaliza Kasindolskog bataljona 113 71213 Istočno Sarajevo Dr. Olivera Šešlija
Kantonalna bolnica Zenica – Odjel za dijalizu Crkvice 67 72000 Zenica Dr. Lejla Hantalašević-Bečić
Bolnica Brčko DC – Dijaliza Banjalučka br. 3 76000 Brčko Dr. Vera Marinčić
Klinički centar Foča – Dijaliza Studentska br 5 73300 Foča Dr. Marijana Kovačević
Fresenius Medical Care – centar za dijalizu Šamac Cara Dušana br. 70 76230 Šamac Dr. Nenad Petković
Dom zdravlja Živinice – Dijaliza Alije Izetbegovića 17 75270 Živinice Dr. Mersiha Čerkezović
Pedijatrijska klinika – Nefrološko odjeljenje Patriotske lige br. 81 71000 Sarajevo Prof. dr. Danka M. Pokrajac
Dijalizni centar Laktaši Nemanjina 6 78250 Laktaši Dr. Biljana Jakovljević
JU Opća bolnica Konjic – Dijaliza Bolnička bb 88400 Konjic Dr. Indira Španja
JU Dom zdravlja Bugojno – Hemodijalizni centar Armije BIH bb 70230 Bugojno Dr. Armin Hero spec int med
ZU Dom zdravlja Cazin – Hemodijalizni centar Indire Pjanić br. 28 77220 Cazin Prim.dr. Remzo Samardžić