1. Vodič za liječenje anemije kod pacijenata sa HBB Download
  2. Vodič – Mineralno-koštani poremećaji u HBB Download
  3. Vodič – Dijagnosticiranje, praćenje i liječenje bolesnika sa HBB Download
  4. Vodič – Prevencija, dijagnostika, terapija i praćenje hepatitis C infekcije kod bolesti bubrega Download
  5. Vodič – Doniranje bubrega, evaluacija primatelja i perioperativna njega Download
  6. Vodič – Liječenje hipertenzije kroničnih bubrežnih bolesnika Download
  7. Vodič – Dijabetes i bolesti bubrega Download