Kako se registrovati?

  1. Ispuniti online registracijski formular.
  2. Kada primimo Vaš upit za registraciju, poslat ćemo Vam predračun za uplatu godišnje članarine udruženja (30,00 KM godišnje).
  3. Na uplatnici je potrebno naglasiti: Uplata članarine za UNDT – 201X za (Vaše ime i prezime).

Uputstvo za uplatu

1. Uplate iz zemlje:

Uplatio je: Ime i prezime uplatioca
Svrha uplate: Članarina
Primalac: Udruženje Nefrologa u BiH
Broj žiro računa: 1321000311571865

2. Uplate iz inostranstva:

Uplatio je: Ime i prezime uplatioca

Svrha uplate: Članarina
Primalac: Udruženje Nefrologa u BiH
Banka primaoca: NLB Tuzlanska banka
IBAN: BA39 1322 6103 2615 3843
SWIFT CODE: TBTUBA22

Prednosti članstva:

  1. Umanjen iznos kotizacije za sve zvanične događaje u organizaciji udruženja (kongresi, seminari itd.)
  2. Pristup bazi podataka sa informacijama o svim članovima udruženja
  3. Besplatan specijalistički video i pisani materijal
  4. E-mail adresa ime.prezime@undt.ba (POP e-mail server, 200 MB kapacitet mailboxa, mogućnost redirekcije e-mailova, forward itd.)

Pristupnica

 

Verifikacija