Novosti

6 02, 2019

Saopćenje Udruženja ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) o transplantaciji bubrega u BiH

06.02.2019.|

Članovi Udruženja UNDTBiH su više puta raspravljali o problemu neefikasnog transplantacijskog programa, odnosno [...]

6 02, 2019

SAOPĆENJE ZA JAVNOST: UNDT BIH izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neadekvatnih uslova u dijaliznim centrima FBiH i nepostojanja nacionalnog programa prevencije hronične bubrežne bolesti

06.02.2019.|

Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) [...]

14 01, 2019

Poziv za sjednicu skupštine Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT BiH)

14.01.2019.|

Pozivamo vas da prisustvujete  sjednici  skupštine UNDT BiH , koja će se održati u petak,  01. februara 2019. u 15 sati  u hotelu Holiday, u Sarajevu.