U Dubrovniku je od 29.09 d0 2.10 održan je peti Mediteranski kongres nefrologa zajedno sa simpozijumom koje je organizovalo Udruženje nefroloških sestara Hrvatske.

Na Kongresu je učestvovalo oko 250 učesnika među kojima su i bili članovi UNDT BiH. Predsjednik Kongresa je bio Prof. Sanjin Rački. Predsjednica MKS prof. Dr Resić Halima je na ceremoniji otvaranja imala prezentaciju o historiji MKS.

Pored satelitskih simpozijuma, oralnih i poster prezentacija bila je održana sesija sa Evropskom asocijacijom profesora emeritusa, na kojoj je Prof.Dr. Resić Halima imala uvodno predavanje   “Green and incremental dialysis”.

Drugi dan kongresa sesiji “Kidney and other organ systems” je presjedavala Prof. Dr. Enisa Mesić, a Prof. Dr. Mirna Alečkovic je imala pozvano predavanje “Kidney in IBD-inocent bystander or extraintestinal manifestation.” Dr.sci Aida Coric je imala poster “Severe Rhabdomyolysis, Hemolytics – Uremic Syndrome (Hus) Caused By Covid 10 Vacciantion” koji je pobudio intres učesnika. Dr. Amela Bećiragić je imala poster prezentaciju na temu: “The effectivness of a medium cut-pff dialyser (Theranova) in hemodialysis patients.

Sljedeći MKS Kongres će biti održan 2024 godine u Opatiji, Hrvatska.