Udruženje ljekara za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju bubrega u BiH

logo-shadow-finalAdresa:

Kranjčevićeva 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@undt.ba

www.undt.ba