Udruženje ljekara za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju bubrega u BiH

logo-shadow-finalAdresa:

Bolnička 25, KCUS, Klinika za nefrologiju
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail:

Tel +387 33 297 043
Fax +387 33 297 817

www.undt.ba