Udruženje ljekara za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju bubrega u BiH

logo-shadow-finalAdresa:

Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@undt.ba
Telefon: +387 33 298 225
Fax: +387 33 298 225

www.undt.ba