XV Nefrološka škola: Obilježavanje 50 godina dijaliznog liječenja u Bosni i Hercegovini
02-04.10.2020.
Tuzla, BiH

58TH ERA-EDTA CONGRESS
June 5-8, 2021
Berlin, Germany

59TH ERA-EDTA CONGRESS
May 19-22, 2022
Paris, France