Škola transplatacije bubrega

Uspješno je završena i Škola transplantacije bubrega održana u hotelu “Senad od Bosne” u Lukavcu u periodu od 08.05-10.05.2009. godine. U toku škole  ukupno je održano 15 predavanja. Uvodna predavanja iz oblasti praćenja bolesnika sa transplantiranim bubregom, imunosupresivne terapije i doppler dijagnostike transplantiranih bubrega  su održali istaknuti Profesori iz Slovenije iz Klničkog Centra u Ljubljani: Prof.Dr Andrej Bren, Prof.Dr Aljoša Kandus, Prof Dr. Marko Malovrh, Prof.Dr Jadranka Boturović – Ponikvar i Prof.Dr Rafael Ponikvar, kao i brojni istaknuti Profesori sa čitavog područja BiH. Idući sastanak će se održati u oktobru 2009. godine gdje će predavanja izlagati mladi ljekari-liječnici.