Povodom Svjetskog Dana bubrega, u hotelu Holiday 19. marta 2017. godine održana je: “Druga mala škola dijalize”, u okviru Projekta SRC (Sister Renal Center) Klinike za hemodijalizu KCU Sarajevo i “The Sheffield Kidney Institute”, UK. Škola je bila namijenjena pacijentima i njihovim porodicama i bilo je prisutno 70 učesnika. U okviru programa škole prezentacije su imali ljekari, psiholog i sestre Klinike za hemodijalizu KCUS.

Također je prezentirana brošura za pacijente: “Šta treba da znam o vaskularnim pristupima za hemodijalizu”.