XIII BANTAO Kongres

Sarajevo, 04-08.10.2017.

 Zaključci

U Sarajevu je od 04-08.10.2017. godine održan XIII BANTAO kongres uključivši i CME kurs „Chronic kidney diseases and kidney transplantation in the developing countries of South-Eastern Europe“. Kongres je obuhvatio najaktuelnije teme iz oblasti nefrologije, hipertenzije, dijalize i transplantacije bubrega. Bilo je prijavljeno 400 učesnika, a na CME kurs 104 slušaoca.

Bilo je ukupno 56 pozvanih predavača iz balkanskih zemalja, (pet iz BiH), Evrope i SAD, te još 12 predavača na CME kursu koji su održali ukupno 19 predavanja. Kongresu su prisustvovali kao predavači predsjednik Evropskog udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (ERA-EDTA) prof. dr Andrzey Wiecek, program chair Svjetskog nefrološkog udruženja, prof. dr John Feehally, te dva izuzetno cijenjena imena iz nefrologije, prof. dr Garabed Eknoyan iz SAD i prof. dr Marc de Broe iz Belgije. Osim pozvanih predavanja, na Kongresu je prezentiran 141 rad, kao oralne prezentacije i kao posteri. Mladi nefrolozi iz BiH su imali posebnu sesiju tokom koje su prikazani interesantni slučajevi iz prakse, nakon kojih je slijedila plodna diskusija. Nagrađena su tri rada, prezentirani kao poster prezentacije:

THE ROLE OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION IN THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE AXIS AND IN BLOOD PRESSURE ON HEMODIALYSIS PATIENTS

Takoulas M 1, Kakaletri K3, Sourvinou P3, Vrionidou A2 , Bechli A1, Tsatsouli M1, Papakonstantinopoulou K1, Giogaka A1, Kourvelou C1, Ziakka S1. Athens, Greece

ERYTHROCYTURIA – TO BIOPSY OR NOT TO BIOPSY?

Crnogorac M1, Nikuševa Martić T4, Šenjug P2, Perica Šenjug M3, Tišljar M1, Horvatić I1, Galešić K1, Galešić Ljubanović D2 , Zagreb, Hrvatska

PREVALENCE OF PATIENTS RETURNED TO HEMODIALYSIS DUE TO GRAFT FAILURE IN KIDNEY TRANSPLANTATION IN TURKEY

Altun İlkem, Ass.Dr., Selcuk Nedim Yilmaz, Prof. Dr., Tonbul Halil Zeki, Prof.Dr., Turkmen Kultigin, Assoc.Prof., Baloglu Ismail, Internal Medicine Specialist. , Konya, Turkey

Nagrađen je I najbolji rad iz BiH, prezentiran u vidu oralne prezentacije.

EFFECTS OF INTRADIALYTIC EXERCISE PROGRAM ON QUALITY OF LIFE, DEPRESSION AND ANXIETY IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Čengić Roljić B, Resić H

Sarajevo, BiH

Autorica rada Badema Čengić Roljić je dobila ERA-EDTA National Grant.

Tokom Kongresa održana je generalna BANTAO skupština, BANTAO Board meeting, te sastanak Aktivacijskog komiteta ERA-EDTA. Na BANTAO skupštini potvrđen je izbor prof. dr Halime Resić iz Sarajeva za predsjednika BANTAO asocijacije, te je dogovorena dalja dinamika održavanja BANTAO kongresa.

U sklopu CME kursa održan je ISN Young Nephrologists Commetee Workshop sa tri kvalitetna predavanja iz oblasti transplantacije bubrega. Doc. dr Mirna Alečković Halilović iz Tuzle je izabrana u ISN regionalni board za centralnu i Jugoistočnu Evropu kao predstavnik mladih nefrologa.

Posebna sesija tokom Kongresa bila je posvećena prikazu rezultata i diskusiji o uspjehu ISN programa Sister Renal Centers u kojem učestvuju dva centra iz BiH (Sarajevo, nivo A i Tuzla, nivo B) povezani sa centrima iz Velike Britanije (Shefield i Preston). Tokom diskusije zaključeno je da je projekat izrazito uspješan i da BiH ima još dosta mogućnosti za korištenje i drugih ISN programa.

U toku Kongresa održano je i 6 satelitskiih simpozijuma farmaceutskih kuća.

Opći dojam koji se mogao steći tokom Kongresa i CME kursa je da je nefrologija i dijaliza jako uznapredovala u balkanskim zemljama u odnosu na period prije 2000-te godine, ali da još uvijek postoje značajne razlike u mogućnostima liječenja bolesnika i mogućnostima naučnog i istraživačkog rada.  Te razlike uglavnom nastaju zbog različitog geopolitičkog i ekonomskog statusa balkanskih zemalja i najizrazitije su u oblasti transplantacijske medicine. BANTAO asocijacija treba da usmjeri svoje aktivnosti tako da se pokušaju smanjivati te razlike, posebno edukativnim programima.

BANTAO asocijacija je pokazala veliku snagu i živost, te jedinstvenost u nefrološkoj medicini, uprkos velikim, ponekad nepomirljivim razlikama u političkom životu. BANTAO će nastaviti svoje programske i edukativne projekte, u saradnji sa ISN i ERA-EDTA i tako pružiti dodatne argumente nastavku saradnje balkanskih zemalja u medicinskim pitanjima.

Prof. dr Enisa Mešić                                                                                      Prof. dr Halima Resic