1. ENISA MEŠIĆ – DIJALIZA U BIH TOKOM PANDEMIJE COVID-19
  2. HALIMA RESIĆ – 50 godina hemodijalize u KCUS
  3. AMELA BEĆIRAGIĆ – PRIMJENA HEMOPERFUZORA U DIJALIZNOM LIJEČENJU NA KLINICI ZA HEMODIJALIZU KCUS
  4. DAMIR REBIĆ – PERITONEALNA DIJALIZA U BOSNI I HERCEGOVINI
  5. SENAID TRNAČEVIĆ – Budućnost transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini