Svjetski kongres nefrologije (WCN) je godišnji naučni, obrazovni i umrežavajući sastanak Međunarodnog društva za nefrologiju.

WCN sadrži regionalno relevantne simpozijume, prezentacije, programe obuke i kurseve koji nude najnovije naučne i najsavremenije obrazovanje u nefrologiji. WCN je savršena prilika za susret sa stručnjacima i kolegama iz cijelog svijeta radi razmjene ideja i najboljih praksi.

21. i 22. februara WCN’22 sesije će skrenuti pažnju na izazove zdravlja bubrega, naglašavajući regionalna pitanja i lokalne odgovore na globalne izazove.

Od 26. do 28. februara, glavni naučni program WCN’22 obuhvata četiri dana vodećeg naučnog i akademskog sadržaja, naglašavajući tri teme:

  • zatajenje bubrega,
  • hronična bolest bubrega
  • akutna povreda bubrega.

Više informacija možete pronaći ovdje.