Na Jahorini je u periodu od 5. do 7. aprila izuzetno uspješno održana XIV Nefrološka škola UNDTBiH na kojoj je učestvovalo oko 70 učesnika. Pored nefrologa svoje učešće su uzeli i imunolozi, transfuziolozi, mikrobiolozi i druge specijalnosti.

Zaključci Radionice: transplantacijska imunologija održane u sklopu XIV Nefrološke škole UNDTBiH 06.04.2019.godine na Jahorini

Moderator Radionice je bila doc. dr Mirna Alečković-Halilović, UKC Tuzla

Radionici su prisustvovali doc. dr Renata Žunec iz Centra za tipizaciju KBC Zagreb, prof. dr Mladen Knotek iz KB Merkur, Zagreb, te kolege iz kliničkih centara Tuzle i Sarajeva koji se bave imunologijom u transplantaciji:

Tuzla: Nijaz Tihić, Fejzo Džafić (imunologija), Semir Bećirević, Rusmir Berbić (biologija), Ahida Suljkanović-Mahmutović (transfuziologija) i Zinaida Karasalihovic (patologija)

Sarajevo: Arapčić Suzana i Knežević Zvonka (molekularna dijagnostika i virusologija), Nejra Džananović, Lamija Zečević i Selma Mutevelić (imunologija), Elma Fejzić (biologija – tkivna tipizacija)

Nakon uvodnih predavanja i plodne diskusije svih učesnika zaključeno je sljedeće:

 • Broj bubrežnih bolesnika i onih kojima za preživljavanje treba zamjena bubrežne funkcije je sve veći, a troškovi previsoki i za izrazito razvijene zemlje (u Velikoj Britaniji viši nego troškovi karcinoma dojke, rektuma, pluća i kože zajedno). Mnogo je medicinskih argumenata na strani transplantacije bubrega kao najbolje metode zamjene bubrežne funkcije, a s ekonomske strane ušteda progresivno raste svake godine u odnosu na bolesnike koji ostaju na dijalizi; što je za svaku zemlju, a naročito za zemlje u razvoju, od izuzetne važnosti.
 • Iskustva iz svih zemalja sa uspješnom transplantacijskom medicinom ukazuju da je preduslov za uspjeh programa transplantacije da transplantacija bude nacionalni (državni) program, podržan od svih državnih institucija sa ministarstvima zdravstva na čelu. Smatramo da je neophodno da se napravi strateški plan aktivnosti (entitetska ministarstva zdravstva, transplantacijski centri) za naredni period od pet godina.
 • Od nadležnih ministarstava i fondova osiguranja očekujemo finansiranje poboljšanja uvjeta za razvoj transplantacije od umrlog davaoca, kao i izdvajanje više sredstava nego do sada za trenutno dominantniji vid transplantacije od živih rodbinskih i nerodbinskih davalaca.
 • Najviše sredstava treba usmjeriti u centre koji se već rutinski bave ovim vidom liječenja u cilju poboljšanja dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti. Veliki dio tih sredstava već se troši za neka nekritična upućivanja parova za transplantaciju u inostranstvo radi dijagnostike i transplantacije i/ili posttransplantacijskog praćenja.
 • U cilju zadržavanja gore pomenutih sredstava u našoj državi, dodatni novac traba uložiti u dodatnu edukaciju osoblja i u sredstva s kojima rade naša dva certificirana (akreditirana) centra za transplantacijsku imunologiju (dijagnostiku). Neophodno je uvesti kao uvjet bez kojeg se ne može barem:
  • rutinsko određivanje donor specifičnih antitijela (DSA) za svaku živu transplantaciju u pretransplantacijskoj obradi i posttransplantacijskom praćenju i za senzibilizirane pacijente na listi čekanja
  • uz obavezni pretransplantacioni, prijeko je potreban, između ostalog i radi uštede novca, cross match prije planirane obrade parova
  • standardiziranje testova i same interpretacije nalaza u dvije certificirane laboratorije (Sarajevo i Tuzla). Apsolutni je imperativ poboljšati medjusobnu komunikaciju izmedju onih koji rade imunološke testove, te izmedju onih koji rade testove i nefrologa kojima je neophodna pomoć u tumačenju dobijenih nalaza.
  • standardiziranje procedure pripreme i primjene deleukocitirane krvi u kandidata za transplantaciju i u transplantiranih bolesnika
  • omogućiti vanjsku kontrolu laboratorija u cilju postizanja veće tačnosti u radu sa što manje razlika u izdatim nalazima
 • UNDTBiH smatra svojom obavezom da insistira na usmjerenoj edukaciji i subspecijalizacijama iz intenzivne medicine, nefropatologije, transplantacijske nefrologije i imunologije i transplantacijske hirurgije, uz pravovremeno osiguravanje dovoljnog broja liječnika za poslove vezane za transplantaciju organa i tkiva.
 • UNDTBiH takođe smatra svojom obavezom da insistira na usmjerenoj edukaciji medicinskih sestara i povećanju njihovog broja iz oblasti transplantacije organa i tkiva.