UNDT BiH kao jedan od glavnih ciljeva svog djelo0vanja ima i razvijanje programa prevencije HBB u Bosni i Hercegovini.

Drago nam je da Hercegovačko-neretvanski kanton prepoznao značaj ovoga i krenuo za pripremanje projekta. Jedan od riziko faktora razvoja HBB je i starija životna dob i smatra se da će od 2017. do 2030. godine broj osoba starosti od preko 60 godina povećati za 47%, a samim tim i broj pacijenata sa HBB.

Svaka zemlja ima od 8% do 12% stanovništva sa različitim stadiumima HBB, ali samo od 0.3% do 0.5% završi na dijalizi. Sve ovo ukazuje da su preventivne mjere ključne.