U Tirani u Albaniji je održan 16. BANTAO Kongres sa oko 200 učesnika gdje su predavači bile i uvažene kolege prof. dr.Damir Rebic (KCUS Sarajevo) i prof. dr. Milorad Grujičić (KC Banja Luka). 

Na ceremoniji otvaranja prof. dr. Resić Halima sa još 5 kolega je dobila priznanje za razvoj BANTAO asocijacije i nefrologije u regiji, što je priznanje i svim kolegama nefrolizima u Bosni i Hercegovini.

Sljedeci BANTAO Kongres će biti održan u novembru 2022. godine u turskom gradu Antaliji.