Hronična bolest bubrega je česta i štetna: 1 od 10 odraslih ljudi širom svijeta ima je, a ako se ne liječi može biti smrtonosna. Dok rano otkrivanje omogućava zbrinjavanje i upravljanje bolesti kako bi se spriječio morbiditet i smrtnost, smrtnost uzrokovana bolestima bubrega nastavlja rasti iz godine u godinu i predviđa se da će biti 5. vodeći uzrok smrti do 2040. godine. postoji jaz u znanju, koji je vidljiv na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Zajednički upravni odbor Svjetskog dana bubrega proglasio je 2022. godinom „Zdravlja bubrega za sve“. Konkretno, poziva sve nas da radimo na premošćavanju praznina u znanju za bolju njegu bubrega. Kampanja 2022. će se fokusirati na napore da se poveća obrazovanje i svijest o zdravlju bubrega i na smanjenju tvrdoglavo visokog jaza u znanju o HBB na svim nivoima njege bubrega.

Svjetski dan bubrega obilježava se 10. marta 2022. godine, a više informacija možete pronaći na www.worldkidneyday.org