Smjernice za hipertenziju kod dijabetičara možete preuzeti na ovome linku.