Dijalizni pacijenti NE TREBAJU prekinuti svoje liječenje zbog izbijanja COVID-19. Kako bi zaštitili pacijente od corona virusa, koji uzrokuje oboljenje, COVID-19, Centri za medicinsku njegu i usluge medicinske pomoći te Centri za kontrolu i sprječavanje bolesti dali su dijaliznim centrima nove informacije o zaustavljanju širenja virusa. Dijalizni pacijenti su suočeni s rizikom od ozbiljnih komplikacija, čak i smrti, zbog virusa.

Ovo vaš dijalizni centar treba uraditi kako bi vas zaštitio:

 • Pregledati i pratiti sve pacijente, uključujući i one koji se dijaliziraju kod kuće, zaposlene i posjetitelje koji su možda imali kontakt s corona virusom ili s ljudima koji imaju simptome COVID-19. Na primjer, centar treba:
  • Provjeriti imate li povišenu temperaturu ili bilo kakve disajne ili respiratorne (plućne) simptome
  • Pitati vas živite li u području u kojem ljudi imaju COVID-19
  • Pitati vas jeste li imali kontakt s nekim tko je testiran na COVID-19 ili jeste li nedavno bili u zemlji u kojoj se oboljenje COVID-19 proširilo
  • Centri trebaju mjeriti pacijentima temperaturu prilikom prijema
 • Pronaći, izvršiti trijažu (pružiti pravu vrstu njege na temelju simptoma) i držati pacijente koji možda imaju oboljenje dalje od drugih koji ga nemaju. Ovo znali da pacijenti s respiratornim simptomima trebaju biti dijalizirani tako da su dva metra udaljeni, u svim smjerovima, od zdravih pacijenata. U nekim centrima, pacijenti s respiratornim simptomima mogu biti dijalizirani u odvojenom prostoru.
 • Komunicirati često i otvoreno s pacijentima i osobama koje ih predstavljaju, uključujući obitelj i druge pružatelje njege, kako bi zadovoljili potrebe svakog pacijenta.
 • Pozvati vaše lokalno ili državno tijelo odgovorno za zdravstvo ako dijalizni centar ima veliki broj pacijenata s respiratornim oboljenjem.

Dijalizni centri trebaju identificirati pacijente sa znakovima i simptomima respiratornih infekcija prije nego uđu u centar i uraditi sljedeće:

 • Dati masku pacijentu s respiratornim simptomima. Ovi pacijenti trebaju nositi masku od prijema dok ne napuste centar.
 • Reći pacijentima da pozovu unaprijed i prijave respiratorne simptome.
 • Staviti znakove na ulaz kako bi dali do znanja pacijentima da trebaju obavijestiti zaposlene ako imaju respriatorne simptome.
 • Dati pacijentima i zaposlenima informacije o higijeni ruku (kako održati ruke čistima) i drugim načinima zaštite. Centri trebaju imati papirnate maramice, sredstva za dezinfekciju ruku i kante za smeće s nožnim pedalama.
 • Ne dozvoliti posjetiteljima sa znakovima/simptomima infekcije da uđu u dijalizni centar.
 • Odobriti bolovanje zaposlenicima s respiratornim simptomima ili drugim znakovima bolesti. Nije sigurno da oni borave među pacijentima.
 • Napraviti odvojene čekaonice za bolesne pacijente koje su najmanje udaljene dva metra od drugih pacijenata. Zdravi pacijenti mogu čekati vani ili u svojim automobilima dok ne dođu na red da budu primljeni.
 • Razdvojiti zdrave i bolesne pacijente tako da su udaljeni najmanje dva metra u svim smjerovima. Idealno bi bilo da se bolesni pacijenti dijaliziraju u zasebnoj prostoriji.
 • Grupirati više dijaliznih pacijenata kod kojih se sumnja na COVID-19 ili je potvrđeno, zajedno sa zaposlenima koji se brinu o njima, u istoj jedinici ili u istoj smjeni.
 • Provoditi postupak čišćenja tako da se corona virus ubije, uključujući i sve procedure rutinskog čišćenja i dezinfekcije.
 • Prebaciti svakog pacijenta koji je previše bolestan da bi bio liječen u jedinici za dijalizu. Prijevozna služba i služba koja prima pacijenta trebaju biti obaviještene o stanju pacijenta.
 • Pratiti pacijente koji se dijaliziraju kod kuće na mjesečnoj osnovi.

Ako vaš dijalizni centar ne prati ove smjernice, trebate pozvati vašu lokalnu Organizaciju za unapređenje kvalitete. Vašu Organizaciju možete pronaći ovdje,

National Kidney Foundation (NKF)  je preuzeo preporuke od Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) u U.S.A  i ovaj vodič je prvi koji se pojavio za dijalizne pacijente i svaki Centar ga treba prilagoditi svojim uslovima u BiH.