15. Nefrološka škola održana je u Tuzli od 28. do 30. maja 2021. godine.