UKC Tuzla
Klinika za interne bolesti
Odjeljenje za  nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega

Tuzla, 24.03.2020.

PREPORUKE ZA POSTUPANJE SA DIJALIZNIM  BOLESNICIMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Preporuke su napravljene na osnovu dostupne literature i iskustava dijaliznih centara drugih država, a sa ciljem smanjenja rizika infekcije bolesnika i osoblja COVID-19 virusom.

Dijalizni bolesnici su imunokompromitirana grupa sa povećanim rizikom obolijevanja, a dijalizni centri su pogodni prostori za širenje infekcije.

 1. Neohodno je da ljekari/liječnici, medicinske sestre/tehničari, spremačice i svo drugo pomoćno osoblje budu educirani o epidemiji COVID-19, mjerama prevencije (higijena ruku, maske, ostala zaštitna oprema, zbrinjavanje kontaminiranih predmeta, dezinfekcija prostorija i površina) i smjernicama i uputama higijensko-epidemiološke službe u svojim ustanovama, kao i uredbama koje donose krizni štabovi/stožeri.
 2. Potrebno je telefonom obavijestiti sve bolesnike i/ili članove njihovih porodica (domaćinstava) da se u slučaju pozitivne epidemiološke anamneze i/ili simptoma (febrilno stanje, groznica, teško disanje, kašalj, konjunktivitis), moraju odmah prijaviti nadležnoj službi u svom mjestu stanovanja. Takvi bolesnici se prije individualnog ili zajedničkog transporta na hemodijalizu moraju telefonom javiti na Odsjek za dijalizu (035/303-394; 035/303-307) radi dodatnih instrukcija od strane osoblja.
 3. Svi dijalizni bolesnici moraju proći kroz trijažni punkt na ulazu u bolnicu ili dijalizni centar. Sanitetsko vozilo je dužno sačekati bolesnike dok se obavlja prva trijaža.
 4. Bolesnici ulaze samo na jedan ulaz u dijalizni centar. Na ulazu će bolesnici biti ponovo trijažirani od strane medicinskog osoblja iz centra za dijalizu (mjerenje temperature, epidemiološka anamneza). Bolesnici su obavezni da se pridržavaju svih preporučenih mjera zaštite (pranje ruku, maska za lice, adekvatno rastojanje). Bolesnici i pratnja će odgovarati u slučaju zatajivanja ili davanja netačnih podataka!
 5. Svo osoblje koje je u izravnom kontaktu s dijaliznim bolesnicima mora biti adekvatno opremljeno zaštitnom opremom: ogrtači s dugim rukavima, kape, viziri, maske (FFP2 ili FFP3), rukavice, kaljače. Tlakomjeri, stetoskopi, Ekg elektrode moraju se dezinficirati nakon svake upotrebe.
 6. Febrilni pacijenti sa jasno pozitivnom epidemiološkom anamnezom i/ili respiratornom simptomatologijom u vezi sa mogućom COVID infekcijom:
  1. Ako ne zahtijevaju urgentni HD tretman bolesnici se upućuju na pregled infektologu po ranijim utvrđenim mjerama zaštite i protokolu (bolesniku dati masku i rukavice ukoliko ih nema)
  2. Ako zahtijevaju urgentni HD tretman – takvi bolesnici će se po hitnom protokolu dijalizirati u izolovanoj prostoriji opremljenoj za navedenu situaciju, a istovremeno će se obavijestiti pripravni infektolog/epidemiolog.
  3. Febrilni pacijenti sa negativnom epidemiološkom anamnezom i bez respiratorne simptomatologije, će biti dijalizirani u svom redovnom terminu, uz provođenje dodatnih mjera zaštite, te eventualnu dodatnu dijagnostičku obradu.
  4. Za febrilne pacijente koji imaju negativnu epidemiološku anamnezu, ali sa respiratornom simptomatologijom, će biti inicijalno pozvan infektolog, a potom će se odlučiti o daljem putu bolesnika (za to vrijeme bolesnik će biti izolovan u posebnu prostoriju).
 7. Osoblje i pacijenti koji su bili u kontaktu  sa potencijalno inficiranim bolesnikom i/ili članom zdravstvenog osoblja sa COVID19 će do prispijeća rezultatat testiranja potencijalnog nultog pacijenta biti izolovani.
 8. S obzirom na skučeni prostor u većini centara za dijalizu i nemogućnost održavanja preporučenog rastojanja između bolesnika, neophodno je uložiti maksimalan trud u održavanju higijene dijaliznih sala, aparata, kreveta i ostalog prostora. Bolesnici se moraju presvući u garderobi i tamo ostaviti svoju odjeću i obuću, oprati ruke sapunom i vodom i dezinficirati ruke prije ulaska u dijaliznu salu. Cijelo vrijeme transporta sanitetom, presvlačenja i pripreme za dijalizu bolesnici moraju nositi maske.
 9. Sve prostorije, aparati i instrumenti moraju se dezinficirati poslije svakog dijaliznog tretmana. Zbog toga je odlučeno da jedna dijalizna procedura traje 3 sata i 45 min. Dezinfekcija se mora provoditi dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola, a za aparate treba koristiti dezinfekcioni sredstvo po preporuci proizvođača.
 10. Ukoliko se dijagnosticira COVID-19 u dijaliznog bolesnika, takav se bolesnik mora izolirano dijalizirati (najbolje u zadnjoj smjeni), uz striktne mjere zaštite osoblja. Pozitivan bolesnik mora se odvojeno transportovati.
 11. U slučaju COVID-19 pozitivnih teških bolesnika smještenih u odgovarajuće jedinice intenzivne terapije, urgentne dijalize će se obavljati mobilnim aparatima uz poštovanje svih mjera predostrožnosti. Preporučuje se prolongirana dnevna dijaliza u trajanju od 8-12 h, naravno, individualno ovisno o stanju bolesnika.
 1. Bolesnici na peritonealnoj dijalizi koji se dijaliziraju kod kuće, u slučaju pojave komplikacija, podliježu istim pravilima kao i svi ostali pozitivni bolesnici.
 1. Dijalizni bolesnici će biti testirani na COVID-19 na osnovu indikacije nadležnog epidemiologa.
 1. Članovi porodica dijaliznih bolesnika moraju se pridržavati svim mjera propisanih od strane kriznih štabova, a ukoliko u porodici ima pozitivna osoba ili osoba u samoizolaciji, onda se i taj dijalizni bolesnik mora izolovano dijalizirati.

 

Literatura:

 1. Naicker S, Yang CW, Hwang SJ, i sur. The Novel Coronavirus 2019 epidemic and kidneys. Dostupno na; https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.001 pristupljeno 19. Ožujka 2020.
 1. Guidance for Limiting the Transmission of COVID-19 for Dialysis Facilities od 10.03.2020.; dostupno na: https://www.cms.gov/files/document/qso-20-19-esrd.pdf pristupljeno 18. Ožujka 2020.
 1. Ma Y, Diao B, Lv X, i sur. 2019 novel coronavirus disease in hemodialysis (HD) patients: Report from one HD center in Wuhan, China. Dostupno na: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.24.20027201v2 pristupljeno 18. Ožujka 2020.
 1. Dialysis Should Continue Despite COVID-19; CDC Gives Guidance od 12.03.2020.; dosrupno na https://www.medscape.com/viewarticle/926720#vp_1 pristupljeno 19. Ožujka 2020.
 1. Basile C, Combe C, Pizzarelli F, Covic A, Davenport A, Kanbay M, Kirmizis D, Schneditz D, Van der Sande F, and Mitra S. on behalf of the Eudial Working Group of ERA-EDTA, Recommendations for the prevention, mitigation and containment of the emerging SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic in haemodialysis centres dostupno na https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html pristupljeno 19. Ožujka 2020.
 1. Cozzolino M. ERA-EDTA sharing Milano experience on coronavirus management in dialysis centers; dostupno na: https://www.era-edta.org/en/wpcontent/ uploads/2020/03/200310_Milano_Experience_Covid19_dialysis.pdf