Poštovani,

Pozivamo vas da prisustvujete  sjednici  skupštine UNDT BiH , koja će se održati 09. februara 2018. u 15,30 sati  u hotelu Holiday, u Sarajevu.

Za sjednicu Skupštine UNDT BiH predlažemo sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine UNDT BiH, održane u Sarajevu, 07. oktobra 2017. Izvjestilac: Mr. dr Aida Ćorić ( 5 min.
  2. Izvještaj o održanom Bantao kongresu, u oktobru 2017. Izvjestioci.: Acc. prof. dr Halima Resić I prof. dr Enisa Mešić ( 15 min.)
  3. Izvještaj o pripremama za naredni Mediteranski kongres nefrologa, u Mostaru od 20- 22 aprila  2018.god. Izvjestioci: Prof. dr Enisa Mešić i prof. dr Halima Resić ( 20 min.)
  4. Aktivnosti Udruženja planirane za 2018. god. Izvjestilac: prof. dr Halima Resić ( 10 min.)
  5. Planirane aktivnosti Udruženja za Svjetski dan bubrega, u martu 2018. Izvjestilac: prof. dr Halima Resić ( 10 min.)
  6. Razno

Dnevni red planirane sjednice skupštine UNDT BiH će biti objavljen na našoj web stranici (www.undt.ba).

Sekretar UNDT BiH                                                                                  Predsjednik UNDT BiH

Mr.dr med.Aida Ćorić                                                                               Acc.prof.dr. Halima Resić