Webinar “Primjena hemoperfuzora: trening zdravstvenih radnika dijaliznih centara u FBiH” čiji je cilj trening o korištenju hemoperfuzora HA130, HA230, HA330 koji će biti organizovan 20. oktobra 2020. godine sa početkom u 14,00h. Webinar će koristiti ZOOM platformu.

Link za registraciju za učešće.