U Sarajevu je 08.07.2017. godine održan sastanak BANTAO Board-a, na kome su prezentirani izvještaji o održanom BANTAO Kongresu, koji je bio 2015. godine u Opatiji, Hrvatska. 

Sadašnji predsjednik BANTAO organizacije prof.dr. Petar Kes i sekretar BANTAO prof.dr. Sanjin Rački su prezentirali izvještaj koji je usvojen.

S obzirom da se 13. BANTAO Kongres održava u Sarajevu od 04.10 do 08.10.2017. godine o pripremama za Kongres članove Board-a su upoznali prof.dr. Halima Resić, predsjednik Organizacionog Odbora i prof.dr. Enisa Mešić, predsjednik Naučnog Odbora. Sastanku Board-a prisustvovali su prof.dr. Goce Spasovski, Makedonija, prof.dr. Fevzi Ersoy, Turska i prof.dr. Sanja Simić-Ogrezović, Srbija.