Hotel Lafodia, Dubrovnik
10. – 13. listopad 2019.

MJESTO DOGAĐANJA

Hotel Lafodia ****
Obala Ive Kuljevana 51, 20222 Lopud, Hrvatska

VAŽNI DATUMI

Datum održavanja škole: 10. – 13. listopad, 2019.
Krajnji rok za prijavu prikaza slučaja: 01. kolovoz 2019.
Krajnji rok za registraciju: 15. kolovoz, 2019.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

HDNDT pokriva potpuni trošak sudjelovanja (put, kotizacija i smještaj) na Transplantacijskoj školi za specijalizante i (sub)specijaliste do 5 godina nakon završene specijalističke edukacije, članove HDNDT-a. Smještaj za sudionike kojima trošak pokriva HDNDT je predviđen u dvokrevetnim sobama te Vas molimo da kod prijave navedete ime i prezime osobe s kojom dijelite sobu.

KOTIZACIJE

2.250 kn (300 €) za specijaliste
1.500 kn (200 €) za predstavnike farmaceutskih tvrtki
1.125 kn (150 €) za specijalizante koji nisu članovi HDNDT
Kotizacija uključuje materijale, pauze za kavu i obroke tijekom trajanja škole. Broj polaznika ograničen je na 70 (prema redoslijedu prijave).

POTVRDA O SUDJELOVANJU

Kongres će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Više informacija na: https://contres.hr/transplantacija-2019/hrvatska-transplantacijska-skola/