1. Upućen je  zahtjev UKC Tuzla za saglasnost  da sjedište  Donorske mreže u BiH ostane u Tuzli kao što je bilo od 2003. godine. Saglasnost je potrebna  za preregistraciju  navedene organizacije.  Odlučeno je da se sačeka odluka generalnog Direktora  UKC Tuzla.  Ukoliko se  ne dobije saglasnost  za  sjedište u Tuzli, predloženo je, da se sjedište  Donorske mreže u BiH  premjesti  na drugu adresu  ili u Kantonalnu bolnicu u Zenicu.
  2. U 2018. godinu predloženo je  da se održe  promocije  transplantacije  odnosno održi kampanja povodom dana bubrega i to:
  • u  Sarajevu,  u nedelju  11.3.2018. godine
  • u  Zenici, u nedelju   24.6.2018. godine
  • u  Tuzli, u nedelju   21.10.2018. godine

3. Pronaći finansijska sredstva za aktivnosti  Donorske mreže u BiH.