ERA organizuje najveći godišnji nefrološki kongres u Evropi, pozdravljajući hiljade učesnika koji dolaze iz cijelog svujeta, fokusirajući se na ključne karakteristike učenja kako u kliničkom polju, tako i na naučne i najnovije inovacije.

59. Kongres ERA održat će se od 19. do 22. maja 2022., virtualno i uživo u Parizu.

Više informacija možete pronaći ovdje.