Zadovoljstvo nam je i čast podijeliti dobre vijesti i pozvati vas da prisustvujete 17. Kongresu BANTAO. Kongres će se održati u Antaliji (Turska) od 10. do 13. novembra, a u vezi sa 39. godišnjim kongresom Turskog društva za nefrologiju.

Kongres će biti obogaćen Kursom CME „Nefrogenetika“ uz podršku ERA (European Renal Association) i CME kursom „Imunološke bolesti bubrega“ uz podršku ISN (International Society of Nephrology).