Knjiga “The history of the first kidney transplantation – a European overview” će biti prezentirana na ESOT kongresu u Kopenhagenu u septembru ove godine, a vrijedi istaći da se u knjizi nalazi i historijat prve transpantacije u Bosni i Hercegovini.
Knjigu možete preuzeti besplatno do 15. septembra 2019. godine  na https://www.semmelweiskiado.hu/letoltes/41