Oboljenje bubrega i gojaznost

Zdrav stil života za zdrave bubrege

Gojaznost se definiše kao abnormalna ili prekomjerna akumulacija masti koje mogu ugroziti zdravlje. U 2014. godini, u svijetu je preko 600 miliona odraslih bilo gojazno. Gojaznost je snažan faktor rizika za razvoj bolesti bubrega. Pretilost povećava rizik od nastanka glavnih faktora rizika hroničnih bolesti bubrega (HBB), kao što su dijabetes i hipertenzija i ima direktan utjecaj na razvoj HBB i krajnju fazu bubrežnog zatajenja. Dobra vijest je da se gojaznost, kao i HBB, u velikoj mjeri mogu spriječiti.

Ove godine Svjetski dan bubrega promovira edukaciju o štetnim posljedicama gojaznosti i

njene povezanosti sa bolestima bubrega, zagovara zdrav način života i mjere zdravstvene politike koje čine preventivno ponašanje pristupačnom opcijom.

Ključne poruke

  • 10% globalne populacije je pogođeno sa hroničnom bolesti bubrega (HBB).
  • Globalno, 2,6 miliona bolesnika u krajnjoj fazi HBB je bilo na dijalizi u 2010. Predviđa se da će se ovaj broj gotovo udvostručiti na 5,4 miliona do 2030. godine.
  • 600 miliona ljudi u svijetu su pogođeni gojaznošću, od čega je 220 miliona školske djece.
  • Osobe pogođene gojaznšću imaju 83% veći rizik od HBB, u odnosu na pojedince koji nisu gojazni.
  • Gojaznost je dobro poznat riziko faktor za razvoj dijabetesa, hipertenzije i bubrežnih kamenaca.
  • Strategije za smanjenje težine i spriječavanje razvoja dijabetesa, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti, smanjuju rizik od bolesti bubrega.