Stručni sastanak UNDT BiH je održan 8.11.2013. godine u hotelu Evropa, uz prisustvo 40 ljekara iz cijele Bosne i Hercegovine

Stručna tema sastanka su bila predstavljanja dva nova lijeka, koji su značajni u liječenju koštane bolesti i renalne anemije kod dijaliznih pacijenata.

 

Prof. dr Halima Resić je imala predavanje:

  • Mimpara (sinacalcet): Iskorak u direktnoj kontroli SHPT,

a prof. dr Enisa Mešić:

  • Novi standard u terapiji renalne anemije.

Nakon predavanja je uslijedila konstruktivna i korisna diskusija o modalitetima liječenja  koštane bolesti i renalne anemije u dijaliznih pacijenata.

Organizaciju skupa je omogućila kompanija “PharmaSwiss“.