Od 5. do 7. aprila 2019. godine u Hotelu Board na Jahorini održat će se XIV Nefrološka škola UNDTBiH.

POPUNJENO.