U organizaciji Federalnog Ministarstva zdravstva ,UNDT BiH , UDTBiH i Donorske mreže KS 23.10 2016. je organizirano obilježavanje Evropskog dana Donacije i transplantacije organa  kome je pristvovao veliki broj pacijenata iz cijele BiH i oni koji su transplantirani kao i pacijenti na hroničnom programu hemodijalize.

Interes građana za potpisivanje donorskih kartica je bio veliki a sve informacije o doniranju organa i transplantaciji su građani dobijali od aktivista Donorske mreže koji su po struci ljekari i psiholozi.

UDTBiH se potrudilo da sa različitim  propagandnim materijalima i  plakatima  upozna javnost o aktuelnostinma o transplantaciji u FBiH.