Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega BiH, pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva zdravstva, organizuje Okrugli sto povodom obilježavanja “Svjetskog dana bubrega” 03.03.2012. godine na temu “Transplatacija danas”, Okrugli sto će se održati u sali UNITIC prema Programu u prilogu:

 

Moderatori: Prof. Dr Halima Resić i Prof. Dr Senaid Trnačević.


Kao dio programa obilježavanja World Kidney Day pozivamo Vas da posjetite promociju knjige:

“Dijaliza, moj način života” u Bošnjačkom institutu, 02.03.2012 godine u 19.00h.

Autori knjige: Prof. dr Halima Resić i psiholog Badema Čengić.

recenzent/promotor: Prof. dr Senaid Trnačević

recenzent: Doc. dr Sanjin Rački