Obavještavamo vas da od sada Donorsku mrežu Kantona Sarajevo možete pratiti na novoj internet adresi i to www.donorskamreza.com.

Donorska mreža Kantona Sarajevo je neprofitabilna organizacija osnovana sporazumom osnivača 2007. godine. Glavni cilj DMKS je edukacija stanovništva Bosne i Hercegovine o potrebi darivanja organa i tkiva u svrhu liječenja presađivanjem.

Posjetite Donorsku mrežu na www.donorskamreza.com