Kongres nefrologa BiH je bila najznačajniji nefrološki skup u regiji kome je prisustvovalo 250 učesnika iz 20 zemalja. Mnogobrojne pohvale koje smo dobili nakon završetka Kongresa govore o dobroj organizaciji Kongresa na kome su bili prisutni predstavnici vodećih nefroloških stručnih udruženja u svijetu: ERA-EDTA, ISN, Bantao Association, Mediterean Kidney Society. Udruženje je štampalo informativni bilten,prvi takav koji predstavlja rad Udruženja u prethodnim godinama, kao i knjigu “Vodiči iz nefrologije, dijalize i transplantacije” koji su distribuirani tokom Kongresa.

Izvještaj o održanom IV kongresu nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem

Prof. dr Enisa Mešić
Predsjednik Naučnog odbora IV kongresa nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem

U Sarajevu je od 22.04. do 24.04. 2015. godine održan IV kongres nefrologa BiH sa medjunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju u Bosni i Hercegovini. Kongres je održan pod pokroviteljstvom ERA-EDTA, ISN i ANUBiH. Nakon Kongresa, 25.04.2015. godine održan je i jednodnevni CME kurs „Chronic Kidney Disease – New Aspects of Pathophysiology and Treatment Options“. CME kurs je održan takođe pod pokroviteljstvom ERA-EDTA i ISN-a sa deset vrlo kvalitetnih predavanja.
Tokom tri dana Kongresa prezentirane su teme iz akutne i hronične dijalize, kliničke i bazične nefrologije i bubrežne transplantacije. Održano je sedam plenarnih predavanja medju kojima i predavanje akademika prof. dr Envera Zerema o mogućnostima naučnog istraživanja i publiciranja iz oblasti kliničke medicine u Bosni i Hercegovini. Održano je više od 60 pozvanih predavanja, od toga je domaćih predavača bilo 17. Stranih predavača, iz brojnih zemalja svijeta, sa četiri kontinenta, bilo je 45, među kojima najznačajnija imena u nefrologiji danas, kao što su prof. dr Ziad Massy iz Francuske, prof. dr John Feehaly iz Velike Britanije, predsjednik ERA-EDTA prof. dr Andrzej Viecek, predstavnici ISN-a kao što je prof. dr Laszlo Rosival, te naši prijatelji i saradnici iz zemalja regije Srednje i Jugoistočne Evrope. Osim pozvanih predavanja, imali smo priliku slušati 31 oralnu prezentaciju i 48 poster izlagača, 47 bosanskohercegovačkih autora i 32 autora iz inostranstva.  

Farmaceutske kuće koje su imale aktivno učešće na Kongresu, imale su tri vrlo kvalitetna sponzorisana simpozijuma o liječenju mineralno-koštane bolesti i anemije hroničnih dijaliznih i predijaliznih bolesnika.

Naučni i stručni rad rezultirao je stampanjem Knjige abstrakata, a u časopisu Materia sociomedica štampano je 14 radova „in extenso“.

Tokom Kongresa uspostavljene su brojne naučne i stručne veze medju domaćim i stranim kolegama, posebno medju mladjim nefrolozima što predstavlja jedan od većih doprinosa Kongresa, uz, naravno nove ideje za saradnju, istraživanja i publiciranja radova.

Kvalitet svih pozvanih predavanja, oralnih prezentacija i poster prezentacija je bio na vrlo visokom stručnom i naučnom nivou. Koristim priliku da na ovom mjestu citiram prof. dr John-a Feehaly-ja koji je nakon Kongresa napisao: „My congratulations to you for organising a very successful meeting with a very high scientific standard. I know it needed much hard work, but it was worth it!“