IV škola dijalize UNDT BiH

Od 16-18 oktobra 2009. godine u Jajcu će se održati IV škola dijalize u organizaciji UNDT BiH. Teme škole su bazirane na prikazima slučajeva koje će izlagati mlađi specijalisti, specijalizanti i njihovi mentori. Svi predavači trebaju najkasnije do 15.09.2009. godine poslati prijavu koja treba da sadrži ime i prezime autora i njegovog mentora, dob autora, ustanovu u kojoj radi, naslov rada i kratak prikaz slučaja (do 150 riječi) koje će poslati isključivo na ovaj e-mail: nisa@bih.net.ba i enisa.mesic@ukctuzla.ba. Prikaz rada treba da bude edukativan, da sadrži odgovarajuću diskusiju, a teme su dobrodošle iz oblasti nefrologije, dijalize i bubrežne transplantacije. Jedan autor može prijaviti i više radova, a selekcija radova koji će se prezentirati tokom škole obavit će se u periodu od 15.09 – 30.09.2009. godine, o čemu će autori biti na vrijeme obavješteni. Tri najbolje prezentirana rada bit će nagrađena. Radove koji budu izabrani za prezentaciju tokom Škole treba napisati u formi članka sa prezentacijom u PowerPointu. Tokom Škole predviđeno je, osim prikaza slučajeva, održavanje revijalnih predavanja iz oblasti sekundarnog hiperparatireoidizma (Prof.Dr Halima Resić) i laboratorijskih markera za akutnu bubrežnu insuficijenciju. Prije početka stručnog dijela bit će održan sastanak UNDT BiH.
Svi čanovi UNDT BiH su pozvani da prisustvuju Školi i učestvuju u njenom radu. Prijavu za prisustvovanje Školi treba poslati e-mailom na adrese: nisa@bih.net.ba i enisa.mesic@ukctuzla.ba najkasnije do 30.09.2009. godine. Prijava treba da sadrži ime i prezime, ustanovu i ime i prezime kolege/ice s kojom preferira da dijeli sobu.

Predsjednik UNDTBiH, Prof. Dr Senaid Trnačević           
Za Organizacioni odbor, Prof. Dr Enisa Mešić