„Zemlja je smrtnim sjemenom posijana

Ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo i nema

I nema kraja Smrću je samo obasjana

Staza uspona od gnijezda do zvijezda“

Mak Dizdar

Imala sam čast da upoznam prof. dr Ahmeta Halilbašića 1981. godine na početku svoje medicinske karijere. Iako nije bio jedini, mislim da sada mogu reći da je bio učitelj koji je ostavio najdublji trag u medicinskom obrazovanju svih nas koji liječimo bubrežne bolesnike, u Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Njegov analitički pristup u dijagnostici i liječenju teških bolesnika bio je fascinirajući za mlade liječnike i uvijek ćemo pamtiti savjesnost i umijeće s kojima je pristupao svakom bolesniku. Bio je uporan i zahtijevao je od nas da stalno čitamo medicinu, da ponavljamo pročitano, da pišemo radove, da završavamo postdiplomske studije, da se angažiramo u akademskoj zajednici. Nesebično je dijelio svoje znanje i svoja razmišljanja sa svim kolegama. Njegova je zasluga da je danas Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Herzegovini, jedno od najaktivnijih i jedno od rijetkih medicinskih udruženja koja rade na teritoriji cijele države.

Prof. dr Ahmet Halilbašić je, kao nefrolog sa najviše autoriteta u Bosni i Herzegovini, 1996. godine izabran za prvog predsjednika Udruženja nefrologa Bosne i Herzegovine i ostao je na toj funkciji do 2002. godine, kada se povukao i prepustio mlađima da nastave njegov put – put obrazovanja liječnika koji će nefrološku medicinu u Bosni i Hercegovini podići na vrlo visok nivo. Uz njegovu pomoć i savjete, nefrološke škole koje se organiziraju dva puta godišnje, uz ostale edukativne seminare, kongrese i kliničke edukacije, kod nas i u cijelom svijetu, rezultirale su izvanrednim napretkom u liječenju bubrežnih bolesnika u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Danas je Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, punopravni član Evropske renalne asocijacije i Svjetskog nefrološkog udruženja, domaćin susretima nefrologa iz naše regije na kongresima nefrologa BiH, Balkana i Mediterana. Članovi Udruženja su uspješni autori brojnih radova i knjiga iz nefrologije, te učestvuju u značajnim evropskim i svjetskim projektima iz nefrologije.

Uvijek ćemo se sjećati našeg prvog Predsjednika Udruženja i uvijek ćemo mu biti zahvalni na smjernicama našeg budućeg rada i nastojaćemo da se njegove vizije edukacije i razvoja nefrološke medicine prenesu i na buduće generacije.

Prof. dr Enisa Mešić, ispred Udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH

„Bone magister, verbis tuis libenter paremus“.