Na CME kursu iz transplantacije bubrega koji je održan u Sarajevu 22.03 2014. uz podršku ERA EDTA je učestvovalo oko 100 učesnika. Pored domaćina iz Bosne i Hercegovine, učesnici su bili iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Belgije, Italije, Francuske i Austrije.

Kurs je certificiran sa 5 UEMS kredita, i mladi nefrolozi iz BIH i regiona su imali priliku da sa najpoznatijim ekspertima u Evropi iz oblasti transplantacije bubrega razmjene svoja iskustva, razviju konstruktivnu diskusiju i obogate svoje znanje u ovoj oblasti.

Značajnu  i interesantnu sesiju kursa održao je prof.dr Francis Delmonaco, koji je uz pomoć kolege iz SAD, dr Mike Rees-om prezentirao program tzv. “Paired Donation” koji je zaživio posljednjih desetak godina u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem da se sagledaju mogućnosti primjene u zapadno-balkanskim zemljama.  

Nadamo se da je kontinuirana medicinska edukacija doprinijela novim saznanjima i idejama poboljšanja transplantacijske  medicine u zemljama regiona.