Sve informacije u vezi sa održavanjem 4. kongresa nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem, možete pogledati na zvaničnoj Kongresnoj stranici: www.nephro2015.org.