3. kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Poštovane kolege,

Velika nam je čast pozvati vas na 3. Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem i CME kursom koji će se održati od 5. do 8. maja 2010. godine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Sastanak će se održati u saradnji sa International Society of Nephrology COMGAN i European Renal Association-European Dialysis and Transplatation Association “ERA-EDTA”.
Naučni program Kongresa bit će zasnovan na najnovijim otkrićima i preporukama za medicinska djelovanja u području nefrologije, dijalize i transplatacije. Kongresu će prethoditi Međunarodni simpozijum o endemskoj nefropatiji (International Endemic Nephropathy Symposium).
Učesnici će tokom Kongresa, putem usmene i poster prezentacije, imati priliku da prezentuju sopstvena iskustva i otkrića u području kliničke nefrologije, akutne i hronične dijalize, terapijske afereze, transplatacije bubrega. Kongres će okupiti priznate stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Evrope i SAD-a.
Srdačno se nadamo da ćete svojim učešćem i doprinosom učiniti 3. Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine nezaboravnim.
Iskreno vam želimo poželjeti dobrodošlicu u Olimpijski grad Sarajevo, grad jedinstvenog duhovnog ambijenta Istoka i Zapada i rustične ljepote. Sarajevo je grad koji priraste srcu, grad u kome se osjećate kao kod kuće… sredina koja je poznata po svojoj gostoprimljivosti. Gosti, budite na oprezu! Kada se radi o Sarajevu, postoji nešto neodoljivo što bi vas moglo navesti da ostanete duže od planiranog. S radošću očekujemo Vaš dolazak.

Predsjednik Organizacionog odbora, Prof. dr. Halima Resić
Predsjednik Udruženja, Prof. dr. Senaid Trnačević
Predsjednik Naučnog odbora, Prof. dr. Senija Rašić