Vodič za liječenje anemije kod pacijenata sa HBB    

Download

Vodič – Mineralno-koštani poremećaji u HBB

Download

Vodič – Dijagnosticiranje, praćenje i liječenje bolesnika sa HBB

Download

Vodič – Prevencija, dijagnostika, terapija i praćenje hepatitis C infekcije kod bolesti bubrega

Download

Vodič – Doniranje bubrega, evaluacija primatelja i perioperativna njega

Download

Vodič – Liječenje hipertenzije kroničnih bubrežnih bolesnika

Download