Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH organizuje VIII Nefrološku školu

„Dijagnostika u Nefrologiji“

Hotel Termag, Jahorina; 05. oktobar 2013.godine

PROGRAM

9:00 – 9:15OTVARANJE ŠKOLE I POZDRAVNI GOVOR

 • Predsjednica UNDT BiH  –  prof. dr Halima Resić;
 • Predsjednici Organizacijskog odbora  –  prof. dr Senaid Trnačević i prof. dr Besim Prnjavorac

9:15 – 9:35  –  prof. dr Senaid Trnačević, prof. dr Denijal Tulumović; UKC Tuzla

 • Bubrežna biopsija u kliničkoj praksi  

9:35 – 9:55  –  prof. dr Denijal Tulumović, prof. dr Senaid Trnačević; UKC Tuzla

 • Ultrazvučna dijagnostika u nefrologiji  

9:55 – 10:25  –  Prof. dr Bernard Canaud, Fresenius Medical Care

 • The Scientific & Medical Case for High-Volume Haemodiafiltration: The Emerging Concept of Convective Dose

10:25 – 10:40  –  Diskusija

10:40 – 11:00  –  KAFE PAUZA

11:00 – 11:20  –  doc. dr Gašić; KBC Banja Luka

 • Biopsija bubrega i njen značaj u nefrologiji  

11:20 – 11:40  –  mr. sci. dr Zinaida Karasalihović; UKC Tuzla

 • Mogućnosti i ograničenja patohistološke dijagnostike u nefrologiji

11:40 – 12:00  –  prof. dr Besim Prnjavorac; Opća bolnica Tešanj

 • Imunološka laboratorijska dijagnostika u nefrologiji

12:00 – 12:20  –  mr. sci. dr Aida Ćorić; KCU Sarajevo

 • Laboratorijsko – dijagnostičke metode (postupci) detekcije i praćenja renalne insuficijencije

12:20 – 12:40  –  dipl.ing.med. Senad Murtić; Lab.dg INEL MED – Coulter analizator

 • Dijagnostički parametri na Beckman Coulter analizatorima značajni za praćenje statusa nefroloških pacijenata

12:40 – 12:55  –  Diskusija

13:00 – 14:00  –  RUČAK

14:00 – 14:30  –  doc. dr Goran Imamović; Fresenius Medical Care

 • Kako napisati naučni članak

 14:30 – 14:50  –  mr. sci. dr Biljana Jakovljević; IDC Banja Luka

 • Metode procjene suve tjelesne težine kod bolesnika na hemodijalizi

14:50 – 15:10  –  prof. dr Halima Resić; KCU Sarajevo

 • Vježbe na dijalizi – iskustva Klinike za hemodijalizu KCU Sarajevo

15:10 – 15:30  –  prof. dr Narcisa Vavra-Hadžiahmetović; KCU Sarajevo

 • Program rehabilitacije pacijenata na hemodijalizi

15:30 – 15:45  –  Diskusija

15:45 – 16:00  –  KAFE PAUZA

16:05 – 16:25  –  dr. med. sci. Danka Pokrajac; KCU Sarajevo

 • Slikovne pretrage urotrakta kod febrilne urinarne infekcije dojenčadi

16:25 – 16:45  –  prim. dr Emir Avdić; KCU Sarajevo

 • Radiološke karakteristike sekundarnog hiperparatireoidizma

16:45 – 17:00  –  dr Fahrudin Mašnić; KCU Sarajevo

 • „Buttonhole“ tehnika punktiranja AV fistule kod rizičnih pacijenata

17:00 – 17:15  –  Diskusija

17:15 – 17:30  –  Zaključci i podjela certifikata

18:00 – 19:00  –  Sastanak UNDT BiH

20:00 –  VEČERA


SPONZORI ŠKOLE: