1 Prof. Bernard Canaud Scientific MedicalCase HDF Convective Dose
2 prof.dr Senaid Trnačević, prof.dr Denijal Tulumović Bubrežna biopsija u kliničkoj praksi
3 prof.dr Senaid Trnačević, prof.dr Denijal Tulumović Ultrazvučna dijagnostika u nefrologiji
4 dipl.ing.med.- Senad Murtić Dijagnostički parametri na Beckman Coulter analizatorima
5 doc. dr Gašić Biopsija bubrega i njen značaj u nefrologiji
6 mr.sci. dr Zinaida Karasalihović Mogućnosti i ograničenja patohistološke dijagnostike u nefrologiji
7 prof.dr Besim Prnjavorac Imunološka laboratorijska dijagnostika u nefrologiji
8 mr.sci. dr Aida Ćorić Laboratorijsko – dijagnostičke metode (postupci) detekcije i praćenja renalne insuficijencije
9 doc. dr Goran Imamović Kako napisati naučni članak
10 mr.sci. dr Biljana Jakovljević Metode procjene suve tjelesne težine kod bolesnika na hemodijalizi
11 prof. dr Halima Resić Vježbe na dijalizi – iskustva Klinike za hemodijalizu KCU Sarajevo
12 prof.dr Narcisa Vavra-Hadžiahmetovi Program rehabilitacije pacijenata na hemodijalizi
13 dr.med.sci. Danka Pokrajac Slikovne pretrage urotrakta kod febrilne urinarne infekcije dojenčadi
14 prim. dr Emir Avdić Radiološke karakteristike sekundarnog hiperparatireoidizma
15 dr Fahrudin Mašnić „Buttonhole“ tehnika punktiranja AV fistule kod rizičnih pacijenata