dan-donacije-1 

U subotu, 24.10.2015. godine je obilježen Evropski dan donacije i transplantacije organa u Sarajevu, ispred BBI centra, u vremenu od 11 do 14 sati.

Obilježavanje ovog značajnog dana je bilo u organizaciji Federalnog Ministarstva zdravstva, Donorske mreže Kantona Sarajevo, Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega BiH, Udruženja transplantiranih i dijaliznih pacijenata FBiH.

Zdravstveni djelatnici FMZBiH Donorske mreže Kanton Sarajevo, studenti medicine iz Sarajeva su dijeljenjem promotivnoga materijala u vidu brošura (podijeljeno oko 1000 brošura), kao i dijeljenjem zelenih jabuka koje predstavljaju simbol donorske mreže upoznali građane o Danu donacije organa i samom činu doniranja organa.

Ukupno je potpisano 150 donorskih kartica.