Poziv za sjednicu Skupštine Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH)

19. april 2013. u 18 sati – hotel Bristol u SarajevuPoštovane kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete  sjednici Skupštine UNDT BiH , koja će se održati 19. aprila 2013. godine u 18 sati, u hotelu Bristol, nakon planiranih predavanja.

Za sjednicu Skupštine UNDT BiH predlažemo slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine UNDT BiH, održane u Sarajevu, 08.02.2013. godine
Izvjestilac: Dr. Aida Ćorić

2. Izvještaj o obilježavanju Svjetskog dana bubrega – Transplantacijski dani 2013.
Izvjestilac: Dr. Aida Ćorić

3. Prezentacija vodiča za renalnu anemiju i koštanu bolest kod pacijenata sa HBB
Izvjestilac: prof. dr Enisa Mešić

4. Organizacija Nefrološke škole “Dijagnostika u nefrologiji“- oktobar 2013.
Izvjestilac: Acc. prof.dr Halima Resić

5. Prijedlog za organizaciju Četvrtog kongresa nefrologa BiH 2015 god.
Izvjestilac: Acc. prof. dr Halima Resić

6. Razno

Dnevni red planirane sjednice Skupštine UNDT BiH će biti objavljen na našoj web stranici (www.undt.ba).

Sekretar UNDT BiH
Mr.dr.Aida Ćorić                                                                              

Predsjednik UNDT BiH
Acc. prof.dr. Halima Resić