SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, 20.05.2014. Sarajevo

SPAŠENI SVI DIJALIZNI PACIJENTI U BiH

  • Dislocirano oko dvije stotine dijaliznih pacijenata.
  • Predsjednik Europske asocijacije nefrologa ponudio pomoć.
  • Na prijedlog UNDT BiH bit će donirani aparati za dijalizu.

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH (UNDT BiH) zahvaljuje svim članovima ovog udruženja, medicinskom osoblju, građanima i svima koji su na bilo koji način pomogli pri transportu i skrbi za dijalizne pacijente u područjima pogođenim poplavama i klizištima. Ogroman trud i napor uloženi su da svi dijalizni pacijenti dobiju adekvatan tretman, a posebno ističemo dijalizne centre u Odžaku, Tešnju, Gračanici i Živinicama koji su primili i zbrinuli veliki broj pacijenata iz Doboja i Šamca koji su trenutno potpuno van funkcije. Dio pacijenata smješten je u Banjoj Luci i Gradiški, a šest pacijenata iz Doboja helikopterom je transportovano u Dijalizni centar u Kasindolu. Najveći pritisak je na centrima u Odžaku i Tešnju gdje medicinsko osoblje trenutno radi u četiri smjene.

Našem udruženju obratio se prof. dr Raymond Vanholder, predsjednik Europske asocijacije nefrologa. Jedna od njegovih sugestija bila je da apliciramo na već postojeće programe pomoći Europske i Svjetske asocijacije nefrologa za krizna područja koji su se već ranije pokazali efikasnima, između ostalog i poslije zemljotresa u Turskoj, Čileu, Novom Zelandu, poslije cunamija u Japanu itd.  Zahvalni smo na spremnosti za pomoć, te smo u našem udruženju formirali komisiju koja će koordinirati ove aktivnosti, a članovi su prof. dr Enisa Mešić, šef Odjela za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju UKC Tuzla, prof. dr Goran Imamović, medicinski direktor dijaliznih centara Republike Srpske, prof. dr Halima Resić, predsjednik UNDT BiH, prim. dr Želimir Stipančić, šef Dijaliznog centra u Odžaku i prof. dr Besim Prnjavorac, šef Dijaliznog centra u Tešnju.  

Pismo prema ISN-u je upućeno, a ekspertni timovi iz međunarodnih asocijacija bit će nam potrebni da snimimo stanje na terenu i nađemo najbolje načine da stvorimo uvjete za adekvatnu medicinsku skrb ljudi kojima je neophodna dijaliza. Profesor Vanholder već je obavijestio UNDT da će ISN donirati aparate za dijalizu centrima koji su primili izmještene pacijente.

Prema trenutno dostupnim podacima, oko dvije stotine pacijenata dislocirano je iz matičnih centara za dijalizu. U Doboju uništena je sva oprema, ali je najvažnije da su spašeni ljudski životi. U Šamcu je oprema uglavnom sačuvana, ali u ovom trenutku je onemogućen rad tog centra, tražit ćemo načine da se centar ponovo osposobi za rad čim se stvore uslovi za to. Postoji mogućnost da će još jedan broj pacijenata biti premješten u narednim danima u zavisnosti od situacije na terenu.

Udruženje se sa svim svojim resursima stavlja na raspolaganje kako bi svi dijalizni pacijenti u BiH dobili neophodnu medicinsku njegu.  

Građanstvu savjetujemo da prati upute epidemiologa kako bi se smanjila opasnost od različitih zaraza koje mogu ostaviti trajne posljedice po zdravlje.

Predsjednik UNDT BiH
prof. dr Halima Resić