Roche kao vodeća farmaceutska kompanija igra pionirsku ulogu u unaprijeđenju zdravstvene zaštite. 

Kao inovator u proizvodima i uslugama za ranu detekcju, prevenciju, dijagnozu i tretman oboljenja, doprinosimo unaprijeđenju zdravlja i kvaliteta života kroz široki spektar djelovanja u različitim nivoima. Kompanija Roche obezbijedila je upotrebu prvih proizvoda koji su krojeni prema potrebama specifičnih grupa pacijenta.

Naša misija danas i sutra je kreiranje dodatne vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti fokusirajući se na našu ekspertizu u dijagnostici i farmaceutici.