Kako se registrovati?

 1. Ispuniti online registracijski formular.
 2. Kada primimo Vaš upit za registraciju, poslat ćemo Vam predračun za uplatu godišnje članarine udruženja (30 KM godišnje).
 3. Na uplatnici je potrebno naglasiti – uplata članarine za UNDT – 201X za (vaše ime i prezime)
 4. Nakon uspješne uplate dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup sadržajima stranice, kao i e-mail adresu ime.prezime@undt.ba“>ime.prezime@undt.ba

Prednosti članstva:

 • Pristup dijelovima stranice dostupnim samo za registrovane korisnike.
 • Umanjen iznos kotizacije za sve zvanične događaje u organizaciji udruženja (kongresi, seminari itd.)
 • Pristup bazi podataka sa informacijama o svim članovima udruženja
 • Besplatan specijalistički video i pisani materijal
 • e-mail adresa ime.prezime@undt.ba (POP e-mail server, 200 MB kapacitet mailboxa, mogućnost redirekcije e-mailova, forward itd.)

{chronoforms}prijavnica{/chronoforms}

Pravila o članstvu prema Statutu (izvod iz Statuta):

 • Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
 • Osnivači Udruženja stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije istog u nadležnom registru.
 • Svojstvo član Udruženja mogu steći fizička lica pod uvijetima i na način utvrđen ovim Statutom.
 • Član društva može postati svaki ljekar koji se bavi nefrologijom, dijalizom i/ili transplantacijom bubrega na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 • Članovi Udruženja mogu postati i drugi građani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji se bave navedenom problematikom, odnosno koji su za istu profesionalno vezani.
 • Procedura za sticanje svojstvo člana Udruženja pokreće se podnošenjem zahtjeva za primanje u članstvo Udruženja u skladu sa članom 12. ovog Statuta.
 • Skupština Udruženja odlučuje o prijemu novih članova u skladu sa članom 13. (član 14. u osnovnom tekstu Statuta) ovog Statuta.

Član 4.

 • Zahtjev za primanje u članstvo Udruženja podnosi se na adresu Udruženja (online ili pismena prijava).
 • Zahtjev za primanje u članstvo mora sadržavati osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva, (kao što je ime i prezime, stručna sprema, zanimanje, adresa na koju prima pismena) kao i njegove kontak detalje (kao sto su broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, broj faksa, e-mail adresa).

 

 • Lica iz člana 10., stav 3 i 4 ovog Statuta stiče svojstvo člana Udruženja nakon što je njegov/njen zahtjev prihvaćen od strane Skupštine i nakon što novi član potpiše izjavu/pristupnicu o prihvatanju ciljeva i Statuta Udruženja, nakon čega će mu biti izdata članska karta Udruženja.
 • Udruženje vodi registar svojih članova i redovno bilježi promjene koje se tiču pristupanja, istupanja ili isključenja člana Udruženja.