Poštovani,

Pozivamo vas da prisustvujete  sjednici  Skupštine UNDT BiH, koja će se održati 23. aprila 2015. u 18:30 sati  u okviru kongresnih aktivnosti, na kraju planiranih predavanja (u hotelu „Terme“, na Ilidži).

 Za sjednicu Skupštine UNDT BiH predlažemo sljedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine UNDT BiH, održane u Sarajevu, 06.februara 2015.
    Izvjestilac: mr. dr Aida Ćorić (10 min.)

2. Izbor predsjednika UNDT BiH, za period  2015. – 2019. godina
    (u skladu sa Statutom UNDT BiH, član 38.)
    Prijedlozi i sugestije.

3. Organizacija Nefrološke škole u septembru 2015.
   Izvjestilac: acc. prof. dr Halima Resić (20 min.)

4. Razno

Pozivaju se članovi UNDT BiH  da najkasnije u roku od 8 dana prije planirane sjednice skupštine UNDT BiH predlože kandidate za izbor predsjednika UNDT BiH. Svoje  prijedloge možete uputiti putem e- maila ili poštom sekretaru UNDT BiH mr. dr Aidi Ćorić.